Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plNajem powierzchni na potrzeby zewnętrznego archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/najem-powierzchni-na-potrzeby-zewnetrznego-archiwum-zakladowego-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/najem-powierzchni-na-potrzeby-zewnetrznego-archiwum-zakladowego-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-warszawieTue, 04 Aug 2020 19:57:15 +0200Wykonanie ekspertyz przyrodniczych polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy o gatunkach i siedliskach przyrodniczych w 2021 r.http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-polegajacych-na-uzupelnieniu-stanu-wiedzy-o-gatunkach-i-siedliskach-przyrodniczych-w-2021-rhttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-polegajacych-na-uzupelnieniu-stanu-wiedzy-o-gatunkach-i-siedliskach-przyrodniczych-w-2021-rTue, 04 Aug 2020 19:49:22 +0200Świadczenie usługi najmu powierzchni na potrzeby utworzenia zewnętrznego archiwum zakładowegohttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-najmu-powierzchni-na-potrzeby-utworzenia-zewnetrznego-archiwum-zakladowegohttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-najmu-powierzchni-na-potrzeby-utworzenia-zewnetrznego-archiwum-zakladowegoFri, 22 May 2020 14:10:04 +0200Rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości planowanych do realizacji w 2020 r. prac monitoringowych dla następujących obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody: Doliny Wkry i Mławki PLB140008, Puszcza Biała PLB140007, Łąki Kazuńskie PLH140048, Łąki Ostrowieckie PLH140050, Łąki Soleckie PLH140055, Łąki Żukowskie PLH140053, Łękawica PLH140030, Ostoja Nadbużańska PLH140011, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Sikórz i obszar Natura 2000 Sikórz PLH140012, Dąbrowa Radziejowska i obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003, Łęgi Czarnej Strugi i obszar Natura 2000 Łęgi Czarnej Strugi PLH140009, Baranie Góry i obszar Natura 2000 Baranie Góry PLH140002, Dolina Wkry i obszaru Natura 2000 Dolina Wkry PLH140005. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/rozeznanie-cenowe-rynku-w-celu-oszacowania-wartosci-planowanych-do-realizacji-w-2020-r-prac-monitoringowych-dla-nastepujacych-obszarow-natura-2000-i-rezerwatow-przyrody-doliny-wkry-i-mlawki-plb140008-puszcza-biala-plb140007-laki-kazunskhttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/rozeznanie-cenowe-rynku-w-celu-oszacowania-wartosci-planowanych-do-realizacji-w-2020-r-prac-monitoringowych-dla-nastepujacych-obszarow-natura-2000-i-rezerwatow-przyrody-doliny-wkry-i-mlawki-plb140008-puszcza-biala-plb140007-laki-kazunskMon, 02 Mar 2020 16:47:14 +0100Wycena rzeczywistej wartości pojazdu przez rzeczoznawcę. Samochód osobowy - Nissan X-Trail, rok produkcji: 2002.http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wycena-rzeczywistej-wartosci-pojazdu-przez-rzeczoznawce-samochod-osobowy-nissan-x-trail-rok-produkcji-2002http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wycena-rzeczywistej-wartosci-pojazdu-przez-rzeczoznawce-samochod-osobowy-nissan-x-trail-rok-produkcji-2002Wed, 29 Jan 2020 16:49:35 +0100