Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego w części dotyczącej wpływu na środowisko między innymi poprzez przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, a także odpowiada  za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02
e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl

NIP: 525 24 38 388

REGON: 141629131

 

Kierownictwo:

Aleksandra Atłowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Marcin Kalbarczyk - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Godziny przyjęć Interesantów: poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

 

 

Konta bankowe:

Do wpłat z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
nr konta: 20 1010 1010 0003 6122 3100 0000
z dopiskiem "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie",


Do wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITYPLPX”
IBAN: „IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”

 

Kalendarium