Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego w części dotyczącej wpływu na środowisko, między innymi poprzez przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko  oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje zadania z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych, a także udostępniania informacji o środowisku.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02
e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl

NIP: 525 24 38 388

REGON: 141629131

 

Kierownictwo:

Arkadiusz Siembida - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Marcin Kalbarczyk - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody

 

Godziny urzędowania - kancelaria: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 - 16:00

Godziny przyjęć interesantów w sprawach udostępniania informacji: poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-15.00

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przyjmuje we wtorki w godz. 15.30 – 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonicznym +48 22 556-56-01,

- wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjno-Finansowego przyjmuje w czwartki w godzinach 12.00-13.00.

 

Konta bankowe:

Do wpłat z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
nr konta: 20 1010 1010 0003 6122 3100 0000
z dopiskiem "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie",


Do wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITYPLPX”
IBAN: „IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”

 

Kalendarium