Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018, znak WOOŚ-II.4260.243.2017.SM.9, w sprawie wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Jaktorów II etap, http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-243-2017-sm-9http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-243-2017-sm-9Thu, 18 Jan 2018 14:06:07 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018, znak WOOŚ-II.4260.294.2017.MP.6, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjonalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn: „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki o nr ew. 244 i 231/2, obręb 0014 Duczki 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki o nr ew. 46/36, obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka” http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-294-2017-mp-6http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-294-2017-mp-6Wed, 17 Jan 2018 14:34:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018, znak WOOŚ-II.4260.161.2017.MP.12, w sprawie wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gniazdowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, gmina Przysucha http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-161-2017-mp-12http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-161-2017-mp-12Wed, 17 Jan 2018 14:29:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018, znak WOOŚ-II.4260.256.2017.SM.7, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do działek zabudowanych w miejscowościach Grzebowilk, Pogorzel, Nowa Pogorzel, Dąbrowa http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-256-2017-sm-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-256-2017-sm-7Tue, 16 Jan 2018 13:51:33 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 stycznia 2018, znak WOOŚ-II.4260.24.2017.SZM.16, w sprawie wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na os. Tarczyńska w Mszczonowie, gmina Mszczonów http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-24-2017-szm-16http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-ii-4260-24-2017-szm-16Tue, 16 Jan 2018 13:24:10 +0100