Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017, znak WOOŚ-II.4260.209.2017.DF.7, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie gminy Błonie, powiat warszawski zachodni oraz gminy Baranów, powiat grodziski” http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-209-2017-df-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-209-2017-df-7Fri, 17 Nov 2017 12:24:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017, znak WOOŚ-II.4260.209.2017.DF.5, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie gminy Błonie, powiat warszawski zachodni oraz gminy Baranów, powiat grodziski http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-209-2017-df-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-209-2017-df-5Fri, 17 Nov 2017 12:19:39 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017, znak WOOŚ-II.4260.204.2017.DF.5, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Dworcowej i ulicy Legionów w Sulejówku http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-204-2017-df-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4260-204-2017-df-5Fri, 17 Nov 2017 12:12:45 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017, znak WOOŚ-II.4207.204.2017.DF.7, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Rozbudowa ul. Dworcowej i ul. Legionów w Sulejówku http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4207-204-2017-df-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-listopada-2017-znak-woos-ii-4207-204-2017-df-7Fri, 17 Nov 2017 12:07:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 listopada 2017, znak WOOŚ-II.4210.24.2017.KZ.9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ul. Kilińskiego w Płocku. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-listopada-2017-znak-woos-ii-4210-24-2017-kz-9http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-16-listopada-2017-znak-woos-ii-4210-24-2017-kz-9Fri, 17 Nov 2017 08:46:03 +0100