Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.4260.13.2017.TM.4, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wspólnej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Świętojańskiej w Sulejówku. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-13-2017-tm-4http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-13-2017-tm-4Thu, 22 Jun 2017 16:34:42 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.4260.49.2017.TM.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wspólnej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Świętojańskiej w Sulejówku. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-49-2017-tm-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-49-2017-tm-2Thu, 22 Jun 2017 16:30:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.4260.21.2017.OŁN.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulic Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-21-2017-oln-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-21-2017-oln-2Thu, 22 Jun 2017 16:22:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.4260.21.2017.OŁN.5, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Przebudowa ulic Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-21-2017-oln-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-4260-21-2017-oln-5Thu, 22 Jun 2017 16:17:59 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 czerwca 2017, znak WOOŚ-II.422.50.2016.SZM.11, w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o nr ewid. 22 we wsi Bartodzieje, gmina Belsk Duży, powiat grójecki. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-422-50-2016-szm-11http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-ii-422-50-2016-szm-11Thu, 22 Jun 2017 08:28:50 +0200