Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lipca 2018, znak WOOŚ-II.4210.50.2017.EWA.13, w sprawie wydania postanowienia podejmującego postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-ii-4210-50-2017-ewa-13http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-ii-4210-50-2017-ewa-13Fri, 13 Jul 2018 11:09:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lipca 2018, znak WOOŚ-II.420.133.2018.MAP.9, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ulicy Boryszewskiej w Płocku http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-ii-420-133-2018-map-9http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-ii-420-133-2018-map-9Fri, 13 Jul 2018 11:02:05 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ-II.420.77.2018.JCH.10, w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie studni głębinowej do celów p-poż. na terenie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej na działce nr ew. 667/2 obręb 1, Jabłonna http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-77-2018-jch-10http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-77-2018-jch-10Fri, 13 Jul 2018 07:43:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ-II.420.77.2018.JCH.9, w sprawie wydania postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie studni głębinowej do celów p-poż. na terenie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej na działce nr ew. 667/2 obręb 1, Jabłonna http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-77-2018-jch-9http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-77-2018-jch-9Fri, 13 Jul 2018 07:40:16 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ-II.420.278.2018.SM.5, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia, gmina Radzanów http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-278-2018-sm-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-ii-420-278-2018-sm-5Thu, 12 Jul 2018 09:05:59 +0200