Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ-II.420.512.2018.PKR.10, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzędy, Wola Przypkowska, Przypki oraz Janówek, gm. Tarczyn. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-512-2018-pkr-10http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-512-2018-pkr-10Tue, 19 Mar 2019 19:18:10 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ-II.420.493.2018.TM.7, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grabowy Las, na odcinku 2,440 km, na działkach o nr ew. 245, obręb 0028 - Grabowy Las oraz o nr ew. 646, obręb 0024 - Stromiec Podlesie, gmina Stromiec, powiat białobrzeski. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-493-2018-tm-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-493-2018-tm-7Tue, 19 Mar 2019 19:14:15 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ-II.420.93.2019.MP.5, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Zielonce, Tłuszczu, Mokrej Wsi w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. Część 2 Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Tłuszczu, a także, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-93-2019-mp-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-93-2019-mp-5Tue, 19 Mar 2019 19:07:42 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ-II.420.93.2019.MP, w sprawie zawiadomienia Stron o prowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Zielonce, Tłuszczu, Mokrej Wsi w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. Część 2 Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Tłuszczu. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-93-2019-mphttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-93-2019-mpTue, 19 Mar 2019 19:00:44 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ-II.420.348.2018.SM.9, w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii 110 kV relacji Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) - węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km (S61) + 3,0 km (S8) + 3,57 km (klasy G). http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-348-2018-sm-9http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-ii-420-348-2018-sm-9Tue, 19 Mar 2019 18:56:34 +0100