Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2018, znak WOOŚ-II.420.59.2018.MP.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-59-2018-mp-15http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-59-2018-mp-15Tue, 13 Nov 2018 13:39:58 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2018, znak WOOŚ-II.420.411.2018.JK.6, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 361318W na odcinku Cielemęc - Tarcze na działkach nr ewid. 355/2 obręb Cielemęc oraz nr ewid. 188 obręb Tarcze oraz częściowo na działkach nr ewid. 185 obręb Czuryły, nr ewid. 355/1 obręb Cielemęc i nr ewid. 187 obręb Tarcze” http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-411-2018-jk-6http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-411-2018-jk-6Tue, 13 Nov 2018 13:31:45 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2018, znak WOOŚ-II.420.230.2018.MZ.13, w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików-Wola Gutowska w m. Narty” http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-230-2018-mz-13http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-230-2018-mz-13Tue, 13 Nov 2018 13:29:04 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2018, znak WOOŚ-II.420.226.2018.MP.23, w sprawie wpłynięcia do tutejszego urzędu korekty karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: Budowa fragmentów sieci infrastruktury kanalizacyjnej, elektrycznej, energoelektrycznej, drenarskiej, teletechnicznej, wodociągowej (...) na odcinku A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem o długości odcinka ok. 6,64 km) dla "Projektu i budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc od węzła Lotnisko na Południowej Obw Warszawy do obw Grójca http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-226-2018-mp-23http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-woos-ii-420-226-2018-mp-23Tue, 13 Nov 2018 13:04:02 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09 listopada 2018, znak WOOŚ-II.420.253.2018.DM.12, w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Sielc i Wymysły na terenie gminy Krasnosielc http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-09-listopada-2018-znak-woos-ii-420-253-2018-dm-12http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-09-listopada-2018-znak-woos-ii-420-253-2018-dm-12Tue, 13 Nov 2018 12:40:40 +0100