Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lipca 2017, znak WOOŚ-II.422.50.2016.SZM.11, w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o nr ewid. 22 we wsi Bartodzieje, gmina Belsk Duży, powiat grójecki. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-lipca-2017-znak-woos-ii-422-50-2016-szm-11http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-lipca-2017-znak-woos-ii-422-50-2016-szm-11Fri, 21 Jul 2017 18:52:59 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2017, znak WOOŚ-II.4260.62.2017.TM.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa gm. Zwoleń. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4260-62-2017-tm-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4260-62-2017-tm-2Fri, 21 Jul 2017 18:08:51 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lipca 2017, znak WOOŚ-II.4210.14.2017.EWA.6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Legionowo – GPZ Wieliszew. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lipca-2017-znak-woos-ii-4210-14-2017-ewa-6http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lipca-2017-znak-woos-ii-4210-14-2017-ewa-6Fri, 21 Jul 2017 18:04:13 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2017, znak WOOŚ-II.4200.17.2017.MW.2, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część II – km 5+650 – 19+200. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4200-17-2017-mw-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4200-17-2017-mw-2Fri, 21 Jul 2017 17:58:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2017, znak WOOŚ-II.4200.16.2017.MW.2, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część I – km 4+049 – 5+650. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4200-16-2017-mw-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20-lipca-2017-znak-woos-ii-4200-16-2017-mw-2Fri, 21 Jul 2017 17:55:26 +0200