Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019, znak WOOŚ-II.420.485.2018.PKR.12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo, gm. Krasne. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-485-2018-pkr-12http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-485-2018-pkr-12Mon, 17 Jun 2019 22:37:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019, znak WOOŚ-II.420.482.2018.MP.10, w sprawie wydania decyzji umarzającej w całości postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-482-2018-mp-10http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-482-2018-mp-10Mon, 17 Jun 2019 22:31:13 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2019, znak WOOŚ-II.420.472.2018.DF.14, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Potok Północny wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym” realizowana w ramach projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14CCA/PL/000101)”. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2019-znak-woos-ii-420-472-2018-df-14http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2019-znak-woos-ii-420-472-2018-df-14Mon, 17 Jun 2019 22:25:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07 czerwca 2019, znak WOOŚ-II.420.118.2019.DF.7, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Żwirowa – Sokołowska w Puchałach, Jankach i Wypędach, gm. Raszyn, a także w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-07-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-118-2019-df-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-07-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-118-2019-df-7Tue, 11 Jun 2019 21:47:06 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019, znak WOOŚ-II.420.315.2018.DF.24, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową kolidującego uzbrojenia w rejonie ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-10-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-315-2018-df-24http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-10-czerwca-2019-znak-woos-ii-420-315-2018-df-24Tue, 11 Jun 2019 21:41:40 +0200