Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ-II.4207.33.2017.TR.10, w sprawie wystąpienia do PPIS w Warszawie o zaopiniowanie przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej w zakresie wykonania nawierzchni twardej drogi o długości ok. 1,9 km, w związku ze zmianą elementów służących ochronie środowiska oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem drogi http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-33-2017-tr-10http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-33-2017-tr-10Wed, 20 Sep 2017 09:51:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ-II.4207.138.2017.DF.11, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-138-2017-df-11http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-138-2017-df-11Wed, 20 Sep 2017 09:43:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ-II.4207.73.2017.DF, w sprawie postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Radzanowo Dębniki, gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-73-2017-dfhttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4207-73-2017-dfWed, 20 Sep 2017 09:24:14 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ-II.4260.83.2017.KZ.7, w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żeliszew Podkościelny, Żeliszew Duży, Marysin, Łęki http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4260-83-2017-kz-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4260-83-2017-kz-7Wed, 20 Sep 2017 09:13:06 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2017, znak WOOŚ-II.4260.213.2017.EWA, w sprawie prowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Rydzyn Szlachecki - Mączewo, gmina Strzegowo http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4260-213-2017-ewahttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-19-wrzesnia-2017-znak-woos-ii-4260-213-2017-ewaTue, 19 Sep 2017 15:51:27 +0200