Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 maja 2018, znak WOOŚ-II.420.201.2018.EWA.5, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg – ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego, ul. Honorowych Dawców Krwi, ul. Małkowskiego, ul. Marii Witek w Gostyninie http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-22-maja-2018-znak-woos-ii-420-201-2018-ewa-5http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-22-maja-2018-znak-woos-ii-420-201-2018-ewa-5Tue, 22 May 2018 12:59:16 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2018, znak WOOŚ-II.4260.39.2017.DF.14, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni ścieków P5 o wydajności 12,12 l/s przy ul. Magenta wraz z dwoma przewodami tłocznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Czwartaków (...) Kapeluszniczej, na całej jej długości, wraz z odcinkami sieci − od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż projektowanych kanałów na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4260-39-2017-df-14http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4260-39-2017-df-14Tue, 22 May 2018 12:19:06 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08 maja 2018, znak WOOŚ-II.4260.333.2017.MPR.8, w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w zasięgu sieci istniejących na terenie miasta Sierpca oraz w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-08-maja-2018-znak-woos-ii-4260-333-2017-mpr-8http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-08-maja-2018-znak-woos-ii-4260-333-2017-mpr-8Tue, 22 May 2018 10:47:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2018, znak WOOŚ-II.4260.233.2017.TM.13, w sprawie wydania postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290509W w miejscowości Nowa Wieś http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4260-233-2017-tm-13http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4260-233-2017-tm-13Tue, 22 May 2018 09:28:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2018, znak WOOŚ-II.4210.37.2017.OŁN.22, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu kolejowego w km 61,759 linii nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4210-37-2017-oln-22http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-maja-2018-znak-woos-ii-4210-37-2017-oln-22Mon, 21 May 2018 12:30:46 +0200