Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019, znak WOOŚ-II.420.350.2018.SM.19, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w w Nowym Dworze Mazowieckim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o o zajęcie stanowiska w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk- Czosnów. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-350-2018-sm-19http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-350-2018-sm-19Tue, 22 Jan 2019 18:54:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019, znak WOOŚ-II.420.97.2018.JCH.14, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach o zajęcie stanowiska w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Koniecznej i ulicy Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka, gmina Lesznowola. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-97-2018-jch-14http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-97-2018-jch-14Mon, 21 Jan 2019 18:43:29 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019, znak WOOŚ-II.420.124.2018.JCH.16, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie dwóch studni głębinowych o głębokości 42 m każda dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Wsi na działce o nr ew. 44/1, obręb Górna Wieś, gmina Błonie. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-124-2018-jch-16http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-124-2018-jch-16Mon, 21 Jan 2019 18:35:13 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019, znak WOOŚ-II.420.251.2018.DM.11, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 170615W Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew na działkach o nr ew. 357 i 74 w obrębie geodezyjnym Żelazna Nowa i Żelazna Stara. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-251-2018-dm-11http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-251-2018-dm-11Mon, 21 Jan 2019 18:30:25 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019, znak WOOŚ-II.420.315.2018.DF.16, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową kolidującego uzbrojenia w rejonie ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-18-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-315-2018-df-16http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-18-stycznia-2019-znak-woos-ii-420-315-2018-df-16Mon, 21 Jan 2019 18:27:24 +0100