Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 maja 2017, znak WOOŚ-II.4210.15.2017.AG.3, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej z kablem światłowodowym, łączącej sieć ciepłowniczą 2 x Dn 600 w rejonie ul. Gierdziejewskiego w Warszawie oraz sieć ciepłowniczą 2 x Dn 400 w Piastowie w rejonie ul. Wojska Polskiego. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-ii-4210-15-2017-ag-3http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-ii-4210-15-2017-ag-3Mon, 22 May 2017 09:31:22 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 maja 2017, znak WOOŚ-II.4207.40.2017.MP.6, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjonalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 120251W w miejscowości Modełka, gmina Ciechanów. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4207-40-2017-mp-6http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4207-40-2017-mp-6Fri, 19 May 2017 15:19:54 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 maja 2017, znak WOOŚ-II.4260.4.2017.TR.2, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa oraz rozbudowa dróg publicznych — ulic: hetmana Stefana Żółkiewskiego, Michała Ogińskiego, Stanisława Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie oraz w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4260-4-2017-tr-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4260-4-2017-tr-2Fri, 19 May 2017 14:46:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 maja 2017, znak WOOŚ-II.4207.73.2017.DF.7, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Radzanowo Dębniki, gm. Radzanowo, pow. płocki, woj. mazowieckie. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4207-73-2017-df-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-19-maja-2017-znak-woos-ii-4207-73-2017-df-7Fri, 19 May 2017 12:34:49 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09 maja 2017, znak WOOŚ-II.4207.126.2017.MP.2, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Sieć wodociągowa w ul. Bratniej, Narożnej, Radosnej oraz sieć kanalizacji sanitarnej w id. Bratniej, Narożnej, Wichrowej, Falenckiej, Radosnej, Świerkowej, Księżycowej, gm. Raszyn. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-09-maja-2017-znak-woos-ii-4207-126-2017-mp-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-09-maja-2017-znak-woos-ii-4207-126-2017-mp-2Fri, 19 May 2017 09:14:52 +0200