Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ-II.420.145.2018.OŁN.2, w sprawie zawiadomienia Stron o prowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Tomasza Michnowicza, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską w Pruszkowie http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-145-2018-oln-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-145-2018-oln-2Thu, 15 Mar 2018 14:52:35 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ-II.420.11.2018.AGZ.7, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z obszaru zlewni Bronisze, Macierzysz zlewni północnej w kierunku sieci kanalizacyjnej miasta Warszawa (etap II) http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-11-2018-agz-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-11-2018-agz-7Thu, 15 Mar 2018 14:47:13 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ-II.420.52.2018.SM.7, w sprawie wystąpienia tutejszego organu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych oraz w drodze wojewódzkiej 868 w miejscowości Parcela i Cieciszew w gm. Konstancin-Jeziorna, http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-52-2018-sm-7http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-420-52-2018-sm-7Thu, 15 Mar 2018 14:32:32 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ-II.4260.228.2017.AGZ.12, w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni ścieków „Łodygowa” na działce o nr ew. 3/2 z obrębu 4-09-18, położonej przy ul. Łodygowej oraz budowie kanału ściekowego DN 200 mm o długości ok 1,9 km w rejonie ul. Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej, Lewinowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-4260-228-2017-agz-12http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-4260-228-2017-agz-12Thu, 15 Mar 2018 14:27:04 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 marca 2018, znak WOOŚ-II.4260.228.2017.AGZ.11, w sprawie wydania postanowienia nienakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni ścieków „Łodygowa” na działce o nr ew. 3/2 z obrębu 4-09-18, położonej przy ul. Łodygowej oraz budowie kanału ściekowego DN 200 mm o długości ok 1,9 km w rejonie ul. Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej, Lewinowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-4260-228-2017-agz-11http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-15-marca-2018-znak-woos-ii-4260-228-2017-agz-11Thu, 15 Mar 2018 14:24:34 +0100