Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-pl1) obsługa, w celu zachowania odpowiednich warunków wodnych w rezerwacie przyrody Borowiec, urządzeń piętrzących wodę na rzece Zwolence w km 2+700 w miejscowości Andrzejów Borowiec, poprzez piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Zwolenki dla utrzymania odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych: a) do rzędnej wysokościowej maksymalnego poziomu piętrzenia Max. PP - 125,98 m n.p.m., b) do rzędnej wysokościowej normalnego poziomu piętrzenia NPP - 125,70 m n.p.m., c) maksymalnego zwierciadła wody przy otwartym jazie i przepływie miarodajnym 03 = 46,400 m3/s - 126,28 m n.p.m., d) wysokości piętrzenia - 1,22 m, e) prędkości obniżania poziomu wody - ok. 0,10 m3/godz; 2) dokonywanie bieżącej oceny, w zasięgu cofki od piętrzenia, stanu koryta i skarpy rzeki, celem stwierdzenia przetamowań, uniemożliwiających swobodny przepływ wody i mających wpływ na utrzymanie wskazanego w pkt 1 odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych; 3) usuwanie przetamowań stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności, o której mowa w pkt 2, lub informowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o fakcie ich zalegania, w przypadku przetamowań, których Zleceniobiorca nie będzie w stanie we własnym zakresie usunąć wraz z podaniem przyczyny, w związku z którą nie może przywrócić właściwego przepływu wody; 4) dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1 oraz informowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu o każdej nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu i wystąpieniu ich uszkodzeń.http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/1-obsluga-w-celu-zachowania-odpowiednich-warunkow-wodnych-w-rezerwacie-przyrody-borowiec-urzadzen-pietrzacych-wode-na-rzece-zwolence-w-km-2-700-w-miejscowosci-andrzejow-borowiec-poprzez-pietrzenie-wod-powierzchniowych-rzeki-zwolenki-dla-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/1-obsluga-w-celu-zachowania-odpowiednich-warunkow-wodnych-w-rezerwacie-przyrody-borowiec-urzadzen-pietrzacych-wode-na-rzece-zwolence-w-km-2-700-w-miejscowosci-andrzejow-borowiec-poprzez-pietrzenie-wod-powierzchniowych-rzeki-zwolenki-dla-2Fri, 21 Jan 2022 16:22:17 +0100Dostawa materiałów piśmienno–biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego na 2022http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/dostawa-materialow-pismienno-biurowych-oraz-drobnego-sprzetu-biurowego-na-2022http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/dostawa-materialow-pismienno-biurowych-oraz-drobnego-sprzetu-biurowego-na-2022Thu, 16 Dec 2021 10:51:01 +0100Postawienie 2 drewnianych słupów wolnostojących wraz z platformą gniazdową, podporami i wieńcem wiklinowym, osadzonych na szczudle betonowym za pomocą metalowych obejm, oraz wymoszczenie wnętrza platform materiałem ze starych gniazd oraz zdjęcie starego zagrożonego gniazda bociana białego znajdującego się na drzewie i przeniesienie na istniejący słup wolnostojący z platformą gniazdową znajdujący się na sąsiedniej posesjihttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/postawienie-2-drewnianych-slupow-wolnostojacych-wraz-z-platforma-gniazdowa-podporami-i-wiencem-wiklinowym-osadzonych-na-szczudle-betonowym-za-pomoca-metalowych-obejm-oraz-wymoszczenie-wnetrza-platform-materialem-ze-starych-gniazd-oraz-zdhttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/postawienie-2-drewnianych-slupow-wolnostojacych-wraz-z-platforma-gniazdowa-podporami-i-wiencem-wiklinowym-osadzonych-na-szczudle-betonowym-za-pomoca-metalowych-obejm-oraz-wymoszczenie-wnetrza-platform-materialem-ze-starych-gniazd-oraz-zdTue, 30 Nov 2021 10:52:05 +0100Zapytanie ofertowe dot. dostawy energii elektrycznej do budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie w latach 2022 - 2023http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-dot-dostawy-energii-elektrycznej-do-budynku-przy-ul-sienkiewicza-3-w-warszawie-w-latach-2022-2023http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-dot-dostawy-energii-elektrycznej-do-budynku-przy-ul-sienkiewicza-3-w-warszawie-w-latach-2022-2023Mon, 25 Oct 2021 13:29:03 +0200Wykonanie bieżącej konserwacji pomieszczenia archiwalnego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wykonanie-biezacej-konserwacji-pomieszczenia-archiwalnego-w-siedzibie-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-warszawie-przy-ul-henryka-sienkiewicza-3-w-warszawie-2http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wykonanie-biezacej-konserwacji-pomieszczenia-archiwalnego-w-siedzibie-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-warszawie-przy-ul-henryka-sienkiewicza-3-w-warszawie-2Wed, 20 Oct 2021 15:39:07 +0200