Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 80, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Zawały. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-80http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-80Fri, 04 Jan 2019 17:28:49 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 79, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody Torfowisko Jeziorek. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-79http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-79Fri, 04 Jan 2019 17:27:34 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 78, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-78http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-78Fri, 04 Jan 2019 17:26:07 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 77, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Źródło Królewskie. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-77http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-77Fri, 04 Jan 2019 17:24:29 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 76, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Załamanek. http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-76http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-27-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-76Fri, 04 Jan 2019 17:23:32 +0100