Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 12465, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie Góry http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12465http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12465Thu, 28 Dec 2017 13:44:27 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego, poz. 12466 oraz 5245, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-i-regionalego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-i-warminsko-mazurskiego-poz-12466http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-i-regionalego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-i-warminsko-mazurskiego-poz-12466Thu, 28 Dec 2017 13:41:30 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 12467, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ostrówieckie PLH140050 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12467http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12467Thu, 28 Dec 2017 13:34:18 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 12468, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12468http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12468Thu, 28 Dec 2017 13:32:02 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 12469, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12469http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-grudnia-2017-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-mazowieckiego-poz-12469Thu, 28 Dec 2017 13:29:15 +0100